VN  |  EN
Techcombank

Đối tác

Techcombank

Hiện tại có rất nhiều khách hàng thanh toán gói thẻ dịch vụ tại NShape bằng thẻ Techcombank, đây là một hình thức thanh toán tiện lợi và kinh tế. Để khuyến khích chủ thẻ Techcombank sử dụng dịch vụ tại trung tâm NShape, chúng tôi xin trân trọng dành tặng một số quyền lợi cho chủ thẻ Tehcombank như sau:

1. Giảm 5% cho chủ thẻ Visa hạng Vàng và hạng Chuẩn khi mua Membership 1 năm trở lên tại NShape
2. Giảm 10% cho chủ thẻ Visa hạng Platinum khi mua Membership 1 năm trở lên tại NShape
3. Giảm 5% cho tất cả các chủ thẻ Techcombank khi sử dụng dịch vụ  và 10% khi mua sản phẩm Dermarlogica tại NShape Spa

In English

There are more and more customers paying NShape membership fee via Techcombank creditcard, therefore NShape would like to spend some privilege benefits for Techcombank cardholders when they make payment at NShape as follows:

1. Discount 5% for Gold and Standard Visa cardholders when purchasing 1 year membership or longer at NShape
2. Discount 10% for class Platinum Visa cardholders when purchasing 1 year membership or longer at NShape
3. Discount 10% for all Techcombank cardholders when service users and 5% when purchasing Dermarlogica products at NShape Spa

Techcombank: www.techcombank.com.vn

Bình luận

Bình luận