VN  |  EN
Lake side

Đối tác

blog

Lake side

Sakura restaurant in Lake Side Hotel will now be named “Azuma” on 1/4/2013.  In this special occasion, Azuma would like to offer you the below promotions for the whole month!

 

From 1/4, Azuma restaurant will open till 2:00am. Our brand new supper menu will be available  from 10:00pm-2:00am (Hot pot, yakiniku, wasoku ) From 1-10/4 Free Sapporo Draft beer From 11-20/4 Teppan Buffet at 380,000 VND++/person From 21-30/4 Discount 30% total bill ( not applied for supper)

Nhà hàng Sakura, khách sn Lake Side s đi tên thành Azuma vào ngày 1/4/2013. Nhân dp đc bit này, Azuma xin gi đến Quý khách hàng chương trình khuyến mi xuyên sut tháng Tư!

 

T 1/4 Nhà  hàng Azuma s m ca đến 2:00am. Thc đơn ăn đêm s được phc v t 10:00pm – 2:00am (Lu, tht nướng, món chn) T 1-10/4 Min phí ung bia tươi Sapporo T 11-20/4 Buffet Teppan ch vi 380,000 VND++/người T 21-30/4 Gim giá 30% trên tng hóa đơn (không áp dng cho thc đơn ăn đêm)