VN  |  EN
Lịch học Group X Hàm Long 03/12/2012 – 09/12/2012

Lịch học Group X Hàm Long 03/12/2012 – 09/12/2012

Time
Thời gian
Monday
Thứ 2
Tuesday
Thứ 3
Webnesday
Thứ 4
Thursday
Thứ 5
Friday
Thứ 6
Saturday
Thứ 7
Sunday
Chủ nhật
03/12/2012 04/12/2012 05/12/2012 06/12/2012 07/12/2012 08/12/2012 09/12/2012
08:00 – 09:00 BUMS & TUMS
L1
Giang
           
09:15-10:15   BOLYWOOD DANCE
AL
Mohan
  BUMS & TUMS
L1
Ryl
  BUMS & TUMS
L1
Giang
SHAPE UP
L1
Giang
15:00-15:50 SHAPE UP
L1
Ryl
  INDIAN SEXY DANCE
AL
Mohan
       
16:00-16:30         POWER CORE
L3
Giang
  STEPS
L3
Dung
16:40 – 17: 10         10_10_10
L3
Giang
  10_10_10
L3
Ryl
16:00-17:00 ZUMBA
AL
Min
STEPS
L2
Dung
SEXY DANCE
AL
Min
BODYCOMBAT
L2
Ryl
  BOLYWOOD DANCE
AL
Mohan
 
17:15-17:45           POWER CORE
L3
Dung
 
17:15-18:15 MODERN DANCE
L1
RYL
BELLY DANCE
L1
TUYẾT
AEROBICS
L2
 DUNG
BELLY DANCE
L1
Tuyết
STEPS
L2
Dung
  BELLY DANCE
L1
TUYẾT
18:00-19:00           AEROBICS
L2
Dung
 
18:30-19:00 10_10_10
L3
Giang
           
18:30-19:30   BODY JAM 
L2
Giang
ZUMBAR GOLD
AL
Hà Linh
BODY COMBAT
L2
Dung
K-POP DANCE
AL
Giang
  BODY JAM
L2
Ryl