VN  |  EN
Lịch học Group X Nguyễn Chí Thanh 03/12/2012 – 9/12/2012

Lịch học Group X Nguyễn Chí Thanh 03/12/2012 – 9/12/2012

Time
Thời gian
Monday
Thứ 2
Tuesday
Thứ 3
Webnesday
Thứ 4
Thursday
Thứ 5
Friday
Thứ 6
Saturday
Thứ 7
Sunday
Chủ nhật
03/12/2012 04/12/2012 05/12/2012 06/12/2012 07/12/2012 08/12/2012 09/12/2012
10:15-11:15 BUMS & TUMS
L1
Ryl
  MODERN DANCE
AL
Ryl
BELLY DANCE
L1
TUYẾT
  BELLY DANCE
L1
TUYẾT
 
15:00-15:30   10_10_10
L3
Ryl
         
15:00-15:50     SHAPE UP
AL
Ryl
  SHAPE UP
AL
Ryl
  BODY JAM
AL
Giang
16:00-16:50     BODY COMBAT
AL
Ryl
       
17:00-17:30       POWER CORE
L3(studio 2)
Ryl
    POWER CORE
L3(studio 2)
Giang
17:00-17:50   BOLIWOOD Dance
AL
Mohan
  BUMS & TUMS
L1
Giang
  ZUMBA
AL
Min
 
18:00-18:50 BELLY DANCE
L1
TUYẾT
Sexy Dance
AL
 Min
BODY JAM
L2
Giang
BODY COMBAT
L2
Giang
BODY JAM
L2
Ryl
  K-POP DANCE
L1
GIang