VN  |  EN
Lịch học Yoga Hàm Long 03/12/2012 – 09/12/2012

Lịch học Yoga Hàm Long 03/12/2012 – 09/12/2012

Time
Thời gian
Monday
Thứ 2
Tuesday
Thứ 3
Webnesday
Thứ 4
Thursday
Thứ 5
Friday
Thứ 6
Saturday
Thứ 7
Sunday
Chủ nhật
03/12/2012 04/12/2012 05/12/2012 06/12/2012 07/12/2012 08/12/2012 09/12/2012
06:30-07:30 YOGA AL(S2)
Asana+Pranayma
Master. Mukesh
  YOGA AL(S2)
Gentle
Master. Mukesh
  YOGA AL
Gentle
Master. Mukesh
   
09:00-10:00   YOGA AL
Gentle
Master.Mukesh
  YOGA AL
Gentle
Master. Mukesh
  YOGA AL
Gentle
Master. Mukesh
YOGA AL
Gentle
Master. Mukesh
12:05-13:00 YOGA L2 (S2)
Yoga For SlimBody
Master. Mukesh
YOGA L1
Hatha
Master. Mukesh
YOGA L1
Hatha
Master.Mukesh
YOGA L2
Yoga For SlimBody
Master. Mukesh
YOGA L2 (S2)
Hatha
Master. Mukesh
   
               
15:30-16:30   YOGA AL
Gentle
Master.Mukesh
  YOGA AL
Gentle
Master.Mukesh
  YOGA AL
Gentle
Master. Mukesh
YOGA AL
Gentle
Master. Mukesh
17:00-18:00 YOGA L1
Hatha
Master. Mukesh
YOGA L2
Yoga For SlimBody
Master. Mukesh
YOGA L1
Yogalates
Master. Mukesh
YOGA L2
Sun-Series
Master. Mukesh
YOGA L1
Hatha
Master. Mukesh
YOGA L1(S2)
Hatha
Master.Mukesh
YOGA L2
Yoga for Slimbody
Master. Mukesh
18:15-19:15 YOGA L1
Yogalates
Master. Mukesh
YOGA L1
Hatha
Master. Mukesh
YOGA L1
Hatha
Master. Mukesh
YOGA L2
Yoga For SlimBody
Master. Mukesh
YOGA L2
Yoga For SlimBody
Master. Mukesh
YOGA L1
Yogalates
Master. Mukesh
YOGA L1
Yogalates
Master. Mukesh