VN  |  EN
Lịch học Yoga Nguyễn Chí Thanh 24/12/2012 – 30/12/2012

Lịch học Yoga Nguyễn Chí Thanh 24/12/2012 – 30/12/2012

Time
Thời gian
Monday
Thứ 2
Tuesday
Thứ 3
Webnesday
Thứ 4
Thursday
Thứ 5
Friday
Thứ 6
Saturday
Thứ 7
Sunday
Chủ nhật
24/12/2012 25/12/2012 26/08/2012 27/12/2012 28/12/2012 29/12/2012 30/12/2012
06:30 – 07: 30 YOGA AL
Asana+Pranayama
Master. Raj
YOGA AL
Gentle
Master. Praveen
YOGA L1
Sun-Salutation
Master. Praveen
YOGA AL
Asana+Pranayama
Master. Raj
YOGA L1
Asana+Pranayama
Master. Praveen
   
09:00 – 10:00           YOGA AL
Gentle
Master. Praveen
YOGA AL
Gentle
Master. Mukesh
10:15 — 11:15             YOGA L1
Hatha
Master.Mukesh
11:30 – 12: 30 YOGA L2
Shivananda
Master. Raj
YOGA L1
Yogalates
Master. Mukesh
YOGA L1
Hatha
Master. Praveen
YOGA L2
Traditional Yoga
Master. Raj
YOGA L3
Twisting
Master. Praveen
YOGA L3
Sun-Salutation
Master. Praveen
 
14:00 – 15: 00     YOGA AL
Gentle
Master. Praveen
  YOGA AL
Gentle
Master. Praveen
   
15:00-15:50 YOGA AL
Gentle
Master. Praveen
YOGA AL
Gentle
Master. Mukesh
  YOGA AL
Gentle
Master. Praveen
     
16:00 – 16:50 YOGA L3
Back-Bend
Master. Praveen
YOGA L1
Hatha
Master.Mukesh
  YOGA L2
Hatha
Master. Praveen
  YOGA L3
Balancing
Master. Praveen
YOGA L1
Yogalates
Master. Mukesh
17:00 – 17:50     YOGA L2
Yoga For SlimBody
Master. Mukesh
  YOGA L2
Traditional Yoga
Master. Raj
  YOGA L2
Yoga For SlimBody
Master. Mukesh
18:00 -18:50           YOGA L4
Moon-Salutation
Master. Praveen
 
19:00-20:00   YOGA L2
Yoga For SlimBody
Master. Mukesh
YOGA L1
Yogalates
Master. Mukesh
YOGA L3
Astanga-1
Master. Praveen
YOGA L2
Shivananda
Master. Raj