VN  |  EN
Shape Up – Bài tập Gym giúp tăng độ dẻo dai, sắc chắc cho cơ

Các lớp học Group Fitness

blog

Shape Up – Bài tập Gym giúp tăng độ dẻo dai, sắc chắc cho cơ

Bao gồm những bài tập về các nhóm cơ riêng biệt của than trên (upper body), thân giữa (mid-section), thân dưới (lower body); tập với tạ (hoặc ko tạ) và bục để hỗ trợ nâng cao độ khó như bắp tay trước (bicepts), bắp tay sau (tricepts), vai (shoulders), lưng (back), ngực (chest), cơ đùi trước (quadriceps), đùi sau (hamstrings), mông (glutes),cơ bụng (abdominals),…

NShape Fitness Group X Shape Up

NShape Fitness Group X Shape Up

NShape Fitness Group X Shape Up

NShape Fitness Group X Shape Up


NShape Fitness