VN  |  EN

Thông tin pháp lý

Miễn trừ trách nhiệm

Khách hàng chịu mọi trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ của NShape Fitness. Không một nhân viên, đại lý, quản lý hay đơn vị bảo trợ nào của NShape Fitness có thể đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn, an toàn hay không lỗi. NShape Fitness không đảm bảo về kết quả nhận được khi sử dụng dịch vụ hay độ tin cậy, tính an toàn, độ chính xác hay nội dung của mọi dịch vụ hoặc thông tin có liên quan trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.\

Bản quyền

©NShape Fitness. Bản quyền được bảo hộ.
Điện thoại: +84 4 3 9440241

NShape Fitness giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các nội dung trên website như văn bản, đồ họa, design và các yếu tố đã đăng kí bản quyền. Không một nội dung nào có thể được sao chép hoặc sử dụng cho các mục đích thương mại, hoặc phân phối mà không được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của NShape Fitness.

Bảo mật

Mọi thông tin khách hàng đều mang tính bảo mật đối với NShape Fitness và chỉ khi khách hành tự nguyện cung cấp thông tin. Mọi thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm: họ tên đầy đủ, địa chỉ, công việc, số điện thoại nhà riêng, địa chỉ e-mail sẽ được sử dụng cho các chiến dịch quảng bá, khuyến mại qua e-mail, newsletter hoặc bán hàng NShape Fitness có thể sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân để thực hiện các yêu cầu từ phía khách hàng và/hoặc gửi cho khách hàng các thông tin như tin tức, thông báo và các dịch vụ khuyến mại. Tại NShape Fitness, chỉ những người liên quan mới có quyền tiếp cận các thông tin này.

Công ty hosting

Sutunam Co., Ltd
Tầng 17, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn II, quận Đống Đa,
Hà Nội, VIÊT NAM
www.sutunam.vn

Công ty phát triển website

Sutunam Co., Ltd
Tầng 17, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn II, quận Đống Đa,
Hà Nội, VIỆT NAM
www.sutunam.vn